EMBASSY

HISTORY OF THE RUSSIAN DIPLOMATIC MISSIONS IN JAPAN

Ambassadors List

Afanasiev Evgeny
Vladimirovich
2012-2018
Bely Mikhail
Mikhailovich
2007-2012
Losyukov Alexander
Prokhorovich
2004-2006
Panov Alexander
Nikolaevich
1996-2003
Chizhov Lyudwig
Alexandrovich
1990-1996
Soloviev Nikolay
Nikolaevich
1986-1990
Abrasimov Petr
Andreevich
1985-1986
Pavlov Vladimir
Yakovlevich
1982-1985
Polyansky Dmitry
Stepanovich
1976-1982
Troyanovsky Oleg
Alexandrovich
1967-1976
Vinogradov Vladimir
Mikhailovich
1962-1967
Fedorenko Nikolay
Trofimovich
1958-1962
Tevosyan Ivan
Fedorovich
1956-1958
Malik Yakov
Alexandrovich
1942-1945
Smetanin Konstantin
Alexandrovich
1939-1942
Slavutsky Mikhail
Mikhailovich
1937-1938
Yurenev Konstantin
Konstantinovich
1933-1937
Troyanovsky Alexander
Antonovich
1927-1933
 
Dovgalevsky Valerian
Savelievich
1927
Kopp Viktor
Leontievich
1925-1927
Krupensky Vasily
Nikolaevich
1916-1917
     
Malevsky-Malevich
Nikolay Andreevich
1908-1916
Bakhmetev Georgy
Petrovich
1905-1908
Izvolsky Alexander
Petrovich
1899-1902
     
Rozen Roman
Romanovich
1897-1899, 1903-1904
Hitrovo Mikhail
Alexandrovich
1892-1896
Shevich Dmitry
Yegorovich
1886-1892
     
Davydov Alexander
Petrovich
1883-1885
Struve Kirill
Vasilievich
1873-1882
Byutsov Evgeny
Karlovich
1871-1873